Úvaha

Úvaha je slohový útvar, na nějž mohou žáci a studenti narazit na všech druzích škol (od základní po vysoké). Jedná se o méně či více obsáhlý text zamýšlející se nad určitým tématem a vyjadřující autorův postoj k němu. Správná úvaha by měla zaujmout jak myšlenkovým obsahem, tak vynikající stylistickou stránkou.
Jelikož úvahy patří mezi jedny z nejnáročnějších útvarů, server Diplomky.net si dovoluje předložit Vám článek o tom, jak napsat úvahu. Čtěte dál a dozvíte se, co všechno musí poctivá úvaha obsahovat, čeho se máte vyvarovat a co naopak do své úvahy začlenit. V případě, že si ani po přečtení našeho článku na samostatné vypracování úvahy netroufnete, neváhejte využít služeb našeho profesionálního týmuzkušených pisatelů a nechte si vyhotovit veškeré podklady ke své úvaze.

Úvaha obsah a forma

Úvahy bývají, co do formální stránky, členěny do pěti odstavců (viz dále úvaha osnova). Důležitým formálním rysem úvahy je používání slov, jež uvozují pisatelův osobní názor, jako např. domnívám se, mám za to, myslím, věřím, podle mého názoru apod. Velmi důležité je také dbát na stylistickou stránku úvahy a bohatost Vašich vyjadřovacích prostředků.
Co se týče obsahu, hlavními hodnotícími kritérii Vaší úvahy bude sofistikovanost argumentů, znalost daného tématu a schopnost utvořit si řádně odůvodněný a vyvážený názor. Pamatujte, že Vaše úvaha by neměla být fanatickou obhajobou toho či onoho náhledu na věc, nýbrž střízlivou reflexí zvolené problematiky. Uveďte jak argumenty pro, tak i proti svému osobnímu přesvědčení. Neuchylujte se k demagogickým postupům či argumentačním chybám, které by zbytečně uvedly čtenáře v omyl a jistě by také přispěly k horšímu hodnocení Vaší práce.

Úvaha slohová práce

Jak jsme již naznačili, hlavním cílem úvahy jakožto slohové práce je prokázání schopnosti samostatného a kritického zamyšlení se nad určitou problematikou. Vaše úvaha by neměla být ani pouhou kompilací převzatých argumentů, ani sbírkou osobních přesvědčení a názorů, které nejsou podložené konkrétními údaji. Důležité je nalézt střed mezi oběma protipóly. Před samotným psaním Vaší slohové práce si zjistěte dostatek informací ke svému tématu, vyberte nejzávažnější argumenty pro a proti a na základě jejich srovnání formulujte svůj názor. Zároveň se však nesnažte působit příliš autoritativně a ponechte čtenáři prostor, aby si mohl i on utvořit vlastní představu.
Další věcí, které je třeba se vyvarovat, jsou již zmíněné argumentační „fauly“. Jedná se zpravidla o hrubě zevšeobecňující či demagogická tvrzení, která mají za cíl zahnat případné názorové oponenty do úzkých. Řeč je například o frázích typu: každý rozumný člověk musí uznat, že…; všeobecně se ví, že…; každé malé dítě již dávno ví, že…; nikdo nemůže pochybovat o tom, že…; apod. Všechna tato klišé v podstatě naznačují, že každý, kdo se neztotožňuje s pisatelovým názorem, není „rozumný“. Svou argumentaci proto raději postavte na bázi věcnosti a preciznosti, nikoliv na těchto paskvilech.

Úvaha vzor

V tomto odstavci si můžete prohlédnout některé pěkně zpracované vzory úvahy:

Úvaha osnova

Existují v zásadě dva základní modely, jak vytvořit osnovu úvahy. Buď se můžete rozhodnout postupovat od konkrétního k obecnému, nebo obráceně.
V obou případech však platí, že prvním odstavcem úvahy je úvod a posledním závěr. V úvodu by se měl pisatel pokusit zaujmout čtenářovu pozornost a obeznámit jej s tématem úvahy. Následující tři odstavce by se měly věnovat rozvíjení argumentů, a to buď od konkrétního k obecnému, nebo obráceně, jak jsme již zmínili. Závěr potom slouží ke shrnutí předchozích pozorování a k artikulaci pisatelova názoru, ke kterému na základě své úvahy dospěl.

Scénáře, eseje, úvahy

Mluvíme-li o úvaze, je jistě na místě zmínit také žánr úvaze velmi blízký, a tím je esej. Esej je publicistický, literární či filosofický útvar, který se od úvahy liší jak větším rozsahem, tak vyšší odborností. Jeho námět bývá většinou abstraktnějšího rázu, čemuž odpovídá i jazyk a struktura eseje. Osnova eseje bývá volnější než u úvahy, což ale neznamená, že by esej postrádala jakékoliv logické členění.
Pokud jde o pravidla pro psaní scénáře, opět je těžké shrnout nějaké základní nezpochybnitelné poučky pro psaní tohoto útvaru. Účelem scénáře, většinou k dramatické hře, je sepsat všechny dialogy, které pak mají herci na jevišti předvést, a zároveň poskytnout instrukce např. k osvětlení scény, zvukovému doprovodu a podobně.

Jak si objednat podklady pro úvahu?

Přečetli jste si náš článek o úvahách, a přesto si nejste zcela jisti, jak se se svou úvahou vypořádat? Nemáte čas ani chuť trápit se se všemi formálními náležitostmi a pracně vymýšlet obsah své úvahy? Pak se neváhejte obrátit na server Diplomky.net a dodejte nám zadání své úvahy! Všechny Vaše podklady pro úvahu zpracovává rychlý a profesionální tým vyspělých pisatelů, kteří si poradí s úvahou jakéhokoliv žánru a rozsahu.


Nahlédněte tedy do našeho ceníku, a pokud jste pro objednávku podkladů k úvaze pevně rozhodnuti, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč zvolit právě naše služby?

Vaše podklady zpracovávají zkušení a tvůrčí autoři
Nabízíme ochranu proti plagiátorství
Vaši úvahu zpracujeme přesně dle určeného tématu Vaší práce
Umožňujeme konzultaci se zpracovatelem
Diskrétnost
Rychlost vyhotovení Vaší zakázky
Akční ceny
Zákaznický servis 7 dní v týdnu