Esej

Esej je náročný publicistický útvar, který v sobě kombinuje prvky úvahy, fejetonu, glosy či komentáře. Definice eseje proto není jednoznačná, avšak zjednodušeně lze říci, že se esej zamýšlí a hodnotí určitý problém či často se vyskytující fenomén. Eseje by kromě zevrubné analýzy tématu měly přicházet s originálním řešením, měly by nabídnout nekonvenční náhled na věc. Správná/ý (současná jazyková norma připouští pro slovo „esej“ jak mužský, tak ženský rod) esej by měla čtenáře vyprovokovat ke kladení si otázek a vlastnímu přemítání nad danou problematikou.
Vzhledem k tomu, že eseje patří mezi nejnáročnější útvary, dovolujeme si Vám jménem serveru Diplomky.net předložit článek, který zodpoví Vaši otázku jak napsat esej. Čtěte dál a dozvíte se, jak by měla správná esej vypadat, jak napsat esej v angličtině a také si budete moci prohlédnout ukázku eseje. Pokud si kladete následující otázky, je nejvyšší čas přečíst si náš článek o esejích:

 • Jak napsat esej, aby vyhovovala po formální i obsahové stránce?
 • Jak si vybrat téma na esej?
 • Jak napsat esej v angličtině?
 • Jaká je osnova eseje?

Jak napsat esej

Prvním krokem při psaní eseje je patrně volba tématu. Esej zpravidla pojednává o abstraktních námětech, nikoliv o všedních záležitostech (na rozdíl od glosy či klasického komentáře). Můžete však svou esej strukturovat tak, že na základě konkrétní události předvedete nějaký obecnější jev. Pamatujte, že Vaše téma by mělo čtenáře zaujmout, není však na druhé straně nutné snažit se zalíbit za každou cenu, například uchýlením se k bulvárním aférám apod.
Dalším bodem, jejž je třeba při psaní eseje uvážit, je rozsah. Ten nelze stanovit závazně pro všechny eseje, nicméně měl by být určitě delší než například u úvahy či fejetonu (na školách se občas požaduje i několik stran A4).
Osnova eseje bývá oproti ostatním útvarům výrazně volnější a otevřenější. To ovšem neznamená, že by nebyla u eseje přítomna vůbec. Hlavní je, aby text byl myšlenkově koherentní, tedy aby pisatel neskákal od jedné myšlenky k druhé bez jakék

Esej vzor

V tomto odstavci si dovolujeme nabídnout Vám odkazy na několik povedeně zpracovaných vzorů eseje:

Esej ukázka

V tomto odstavci si dovolujeme nabídnout Vám pro inspiraci ukázku eseje, která výborně ukazuje, jak hned v úvodu zaujmout čtenářovu pozornost:
Není nad svobodu a rovnost! Jistě alespoň pro toho, kdo si libuje ve sprostotě, nevkusu a jiných neukázněných projevech lidové přirozenosti. S demokracií, s rovnostářstvím je to podobné jako s nudismem. Proč bychom se měli stydět za nahotu? Která róba je vkusnější než krásné lidské tělo? Ale kdo má opravdu krásné tělo? Kdyby všichni lidé chodili nazí, nechtěl byste asi už nikdy vyjít na ulici, kde by v záplavě hnusně nebo alespoň komicky působících těl zanikla sebekrásnější těla. Přiznejme si, kdo má zadnici opravdu vhodnou pro veřejné vystoupení? Je jisté, že jen málokdo má tělo nepohoršující naše estetické a erotické smysly, a z toho důvodu je jistě nerozumné doporučovat, aby všichni lidé chodili nazí, aby se všichni lidé oddávali nudismu. A právě tak je nesmyslné hlásat ideu rovnoprávnosti, demokracie a svobody, poněvadž ještě méně lidí má ducha neurážejícího nejzákladnější pravidla logiky a vkusu. Většina lidí jsou blbečci, duševní kreténi, a v zbývající hrstce lidí zavládají pak ještě značné rozdíly v míře jejich kultivovanosti. Jaký je to pak nesmysl, usilovat o jejich zrovnoprávnění? Proč má mít stejné hlasovací právo imbecil, nestoudný politikář, negramota a politicky kultivovaný člověk? Kdyby mrzáctví ducha bylo neméně zjevné a nepřezíratelné jako neforemnost těla, byli by jistě demokraté pokládáni za nejztřeštěnější sektu na světě, za větší blázny a nemravy než nudisté. Demokracie je politický nudismus a je škoda, že uplyne ještě mnoho vody, než se to pozná a než se uzná, že posaditi v čelo vlády všeliké kancelářské generály, obchodníky galanterním zbožím nebo truhlářské tovaryše je mnohem nechutnější a osudnější než nechat promenovat po plážích nahé stokilové baby.

Scénáře eseje úvahy

Je-li řeč o eseji, můžeme zároveň ve stručnosti zmínit i dva útvary eseji velmi podobné – scénaře a úvahy.
Scénář je textovou předlohou divadelního představení, filmu či televizní inscenace. Jedná se o soupis všech dialogů a monologů herců, avšak také o soupis instrukcí k ozvučení, osvětlení scény, rozmístění kulis a dalších dramatických efektů. Ve scénáři je třeba doslovně a explicitně vyznačit i plánované neverbální projevy herců (například grimasy, emoce, gesta, pohyb po jevišti, …) a vůbec vše, co nelze vyčíst z přímých replik postav.
Úvaha je svým obsahem žánr blízký eseji či fejetonu, avšak liší se od nich jak rozsahem, tak uzavřenější a rigidnější formou. Úvaha by tedy na rozdíl od eseje měla mít jasně zřetelný úvod, poté tři odstavce rozvíjející argumenty a závěrečný odstavec, kde autor shrnuje předešlá pozorování a vyjádří svůj názor. Pro více informací o úvaze viz: Jak napsat úvahu a Úvaha.

Esej v angličtině

Píšete-li esej v angličtině, je určitě dobré věnovat zvýšenou pozornost jazykové stránce Vaší eseje. Mějte na paměti, že esej by měla upoutat i bohatostí slovní zásoby a stylistickou dovedností, proto se nebojte vzít na pomoc slovník a dejte si čas s hledáním toho pravého výrazu. Dobré je také znát několik obratů, jimiž autor uvozuje své vlastní mínění, jako například: in my opinion, I suppose, I assume, from my point of view, as far as I am concerned, I would argue that apod. Při přecházení od jednoho odstavce k druhému se Vám zase budou hodit výrazy jako however, anyway, on the other hand, all in all, in conclusion a řada dalších.
Pokud angličtina není Vaší nejsilnější stránkou, nabízí Vám server Diplomky.net své překladatelské služby za výhodné ceny a v co nejkratším čase viz: Překlady

Jak si objednat podklady pro esej?

Máte i po přečtení našeho článku na téma esej dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro svou esej! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s esejem na jakékoliv téma.
Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k eseji pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.

Proč využít právě naše služby?

 • Rychlé a originální zpracování na míru
 • Ochrana proti plagiátorství
 • Diskrétnost
 • Možnost konzultace se zpracovatelem
 • Transparentní ceník a žádné skryté přirážky
 • Akční ceny
 • Zákaznický servis 7 dní v týdnu