Optimalizace procesů pomocí metod Průmyslového inženýrství ve firmě Hanácké Železárny a Pérovny, a.s.

Základní informace

Název práce: Optimalizace procesů pomocí metod Průmyslového inženýrství ve firmě Hanácké Železárny a Pérovny

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 106 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Jaroslav Krátký

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0172 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Práce s názvem „Optimalizace procesů pomocí metod Průmyslového inženýrství ve firmě Hanácké Železárny a Pérovny, a.s.“ popisuje jednotlivé metody PI a jejich postupné zavádění v této firmě do jednotlivých procesů.
Cílem je jednak popsat podrobným způsobem jednotlivé metody, a pak hlavně popsat některé z nich, konkrétně jakým způsobem a proč byly zaváděny ve firmě HŽaP a.s. a podělit se o zkušenosti s tímto zaváděním.
První část je vlastně představením firmy a popisem samotné výroby a sortimentu vyráběného ve firmě HŽaP, a.s. Ve druhé části jsou jen velice krátce vysvětleny pojmy Průmyslové inženýrství a Štíhlá výroba. Ve třetí části jsou popsány teoreticky jednotlivé metody PI a u některých je pak popisováno jejich zavádění ve firmě HŽaP, a.s. K popsání teorie mi pomohly hlavně informace z jednotlivých přednášek v rámci studia a také materiály, které nám byly v rámci přednášek předány a taktéž informace z odborné literatury – viz. seznam použité literatury. Ve čtvrté části je shrnutí proč byly jednotlivé metody PI ve firmě HŽaP, a.s. použity a zaváděny, co k tomu vedlo a jaký to mělo výsledek pro firmu. V závěru je jen stručné zhodnocení celé Master práce.

Obsah

1. Úvod
2. Představení firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s.
2. 1 Historie
2.2 Vize společnosti
2.3 Certifikáty
2.4 In house filozofie HŽaP, a.s.
2.4.1 Poslání
2.4 2 Sdílené hodnoty – „dům HŽaP, a.s.“
2.5 Strategické cíle
2.6 Dosahování ziskovosti a stabilního toku peněz (Cash flow)
2.7 Dynamičtější růst společnosti než růst trhu
2.8 Nabídka kvalitních výrobků a perfektního servisu
2.9 Zvyšování produktivity práce
2.10 Výrobní sortiment
2.10.1 Definice pružiny (pružícího elementu)
2.10.2 Rozdělení pružících elementů dle způsobu namáhání
2.10.3 Úloha pružin
2.10.4 Zákazníci
2.10.4.1 Rozdělení výroby listových a parabolických pružin za rok 2008
2.10.4.2 Rozdělení výroby šroubových pružin za rok 2008
2.10.5 Technologický postup výroby listových pružin
2.10.5.1 Dělení materiálu, děrování nebo vrtání otvorů, srážení otřepů po dělení
2.10.5.2 Válcování
2.10.5.3 Stáčení ok WAT
2.10.5.4 Tepelné zpracování – linky HŽ 9 a HŽ6
2.10.5.5 Rovnání
2.10.5.6 Kuličkování listů ve volném stavu
2.10.5.7 Kuličkování listů v upnutém stavu
2.10.5.8 Lakování samostatných listů parabolických a listových pružin
2.10.5.9 Obrábění ok, lisování pouzder a silentbloků
2.10.5.10 Montáž a technická kontrola
2.10.5.11 Lakování sestav
2.10.6 Technologický postup výroby šroubových pružin
2.10.6.1 Stříhání
2.10.6.2 Navíjení
2.10.6.2.1 Navíjení Begoma
2.10.6.2.2 Navíjení Heuser
2.10.6.2.3 Navíjení RB
2.10.6.3 Řezání konců a předrovnání
2.10.6.4 Řezání čel (pálení)
2.10.6.5 Broušení čel na bruskách OMD 80, 100 a 120 podle velikosti samotných pružin
2.10.6.6 Ohřev v krokové průběžné peci, kalení, popouštění, odmáčknutí
2.10.6.8 Srážení hran šroubových pružin a odjehlení
2.10.6.9 Kuličkování
2.10.6.10 Zkouška jednotlivých pružin (měření tvrdosti)
2.10.6.11 Technická kontrola před lakováním
2.10.6.12 Lakování šroubových pružin
2.10.6.13 Technická kontrola po lakování
2.10.6.14 Značení pružin
3. Obecně o Průmyslovém inženýrství
3.1 Průmyslové inženýrství
3.2 Štíhlá výroba
4. Jednotlivé metody PI a jejich zavádění v HŽaP, a.s.
4.1 Optimalizace linek – návrh a uspořádání layoutů
4.2 Buňkové uspořádání pracovišť
4.3 Standardizace
4.4 Vizualizace pracovišť a 5S
4.5 TPM, OEE (OPE, CEZ)
4.6 Kaizen
4.7 Just in time (JIT)
4.8 Kanban
4.9 Logistika
4.10 Poka yoke
4.11 IT a plánování
4.12 ABC analýza
4.13 Benchmarking
4.14 TOC
4.15 VSM
4.16 SMED
4.17 Projektové řízení
4.18 Týmová práce
5.Vliv zavedených metod PI v HŽaP, a.s.
6.Závěr
7.Seznam použité literatury
8.Seznam příloh

Klíčová slova

Průmyslové inženýrství, Štíhlá výroba, Štíhlá produkce, Benchmarking, standardizace, Team Leader, vizualizace a 5S, layout, TPM (Totálně produktivní úsržba), SMED (Rychlá výměna nářadí), Kaizen, JIT (Právě včas), Kanban, Poka-Yoke, logistika, PPROI (Návratnost kapitálu procesů a produktů), DIS (Databázový systém), ROI (Návratnost kapitálu), TOC (Teorie omezení), TP (Štíhlý proces), VSM (Mapování toku hodnot), procesní řízení, týmová práce, améba, buňkové uspořádání

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0172 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde