Obraz a funkce přírody v máchových cikánech

Základní informace

Název práce: Obraz a funkce přírody v máchových cikánech

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Jako téma své seminární práce jsem si zvolila román Cikáni a pohled na přírodu a její funkce v této knize. Cikáni byly vydáni roku 1835, rok před náhlou smrtí autora Karla Hynka Máchy, jež vyrůstal na Karlově náměstí v Praze. Jelikož bylo jeho dětství stísněné hradbami malostranských paláců, Hradčan a starobylým Vyšehradem, oddal se plně četbě světových romantiků, aby tak povolil otěže své fantazii a jeho svoboda mysli se mohla rozeběhnout do širého světa. Mezi jeho oblíbené žánry patřila dobrodružná a hrůzostrašná četba, rytířské romány, díla německých romantiků, tvorba Shakespeara nebo Byrona, z českých děl pak miloval Hájkovu Kroniku českou, Rukopisy nebo Kolárovu Slávy dceru, z nichž čerpal informace o dějinách českých zemí.
Přestože se nám nedochovala autorova skutečná podoba, díky jeho tvorbě můžeme soudit, že jeho hlavní hrdinové jsou zároveň autoportréty Máchy samotného. Lze tedy říci, že Karel Hynek Mácha byl citlivý, uzavřený, ale zároveň vzpurný, prudký, divoký a lehkovážný, stejně jako např. postava mladého cikána v díle Cikáni. Tento významný básník a prozaik zemřel ve svých 26 letech, krátce před svatbou s Eleonorou Šomkovou, se kterou měl syna.
Dílo Cikáni spadá do období 30. let 19. století, kdy se v rámci obrozeneckého hnutí přestali lidé věnovat pouze vědecké tvorbě, ale začali se zajímat také o krásnou literaturu inspirovanou českým folklorem nikoli obecně slovanským. Stejně tak upadá zájem i o slovanskou vzájemnost, starší generaci se tento sen zhroutil po polském povstání roku 1830, jež byl zaměřen proti ruskému absolutismu, mladá generace hlásá, že o slovanskou vzájemnost je třeba bojovat i politicky. Spisovatelé se zaměřili na literaturu, která by co nejvíce odpovídala tehdejším zájmům a potřebám národa, proto v tomto období vstoupil do literárního dění nový směr - romantismus. Přestože mnoho autorů tento směr uvítalo, společnost jej nepřijímala s otevřenou náručí a důvodů bylo hned několik. Až do příchodu romantismu si vlastenecká literatura kladla za cíl osvětové a výchovné působení na čtenáře, hlavní hrdinové byli svou láskou k rodné zemi vzorem ostatním, přičemž jejich láska byla sice opodstatněná, nicméně především zaslepená a nekritická. Ovšem Karel Hynek Mácha a s ním i romantická literatura svou uměleckou kvalitou zcela zastínili tyto vlastenecké cíle. Důraz byl kladen na neopakovatelné individuální pocity hlavního hrdiny, který byl pro čtenáře nepochopitelný pro svou vnitřní rozpolcenost, samostatnost a vztah ke společnosti. Autor prostřednictvím romantismu nahlas vyslovoval své pocity, zklamání a pochybnosti, proti čemuž byla stará generace autorů, zatímco mladou byl horlivě přijímán.

Klíčová slova

Cikáni, Karel Hynek Mácha, Mácha, Životopis K. H. Máchy, Zařazení díla Cikáni, Literární historie, Eleonora Šomková, Bárta v židově hospůdce

Obsah

1. Téma seminární práce
2. Životopis K. H. Máchy
3. Časové a dobové zařazení díla Cikáni
4. Děj románu - vysloužilec Bárta v židově hospůdce
5. Příchod cikánů do kraje pod Kokořínem
6. Příchod bouře, stupňování cikánovy zloby vůči pánovi z Borku
7. Cikánův původ, odsouzení za vraždu
8. Odchod mladého cikána z kraje
9. Funkce přírody v rámci dvou základních rovin
10. Promluva mladého cikána k přírodě
11. Časové rozpětí příběhu
12. Zastoupení živé a neživé přírody
13. Postrádání zvířat
14. Zhodnocení knihy

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0254 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde