Dětská mozková obrna

Základní informace

Název práce: Dětská mozková obrna

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 23 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0280 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Jako téma této seminární práce jsem si vybral nemoc zvanou DMO. Jako jeden z důvodů proč jsem si vybral právě tuto nemoc je ten, že můj starší bratr má právě takto nemocné dítě. Jelikož od sebe bydlíme dosti daleko, tak jsem si ve svém zaměstnání vzal dovolenou a vydal se do rodiny svého bratra. Vůbec jsem nevěděl co všechno obnáší starat se o postiženou osobu, neboť jsem nikdy neměl tu možnost žít v takové blízkosti postiženého člověka. Za deset dní které jsem strávil v této rodině jsem získal mnoho nových informací a poznatků a musím vzdát uznání a hold všem lidem, kteří se takto starají o postižené lidi, jak ve svém rodinném kruhu, tak těm kteří dělají tuto činnost jako své zaměstnání.

Dětská mozková obrna (DMO) představuje jakýkoli stupeň pohybového postižení (od málo patrného až po úplnou bezmocnost) a je podmíněna poškozením nezralého mozku během jeho vývoje. Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové činnosti, tedy poruchami držení těla a jeho motoriky. Společně s lehkou mozkovou disfunkcí, mentální retardací, autismem a epileptickou encefalopatií patří mezi neurovývojová postižení motorického vývoje dítěte jež nastávají v důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících života. Odborníci uvádějí, že DMO postihne 2 až 5 dětí z 1000, přitom u jednoho dítěte z tisíce se jedná o postižení závažné. Více jak polovina závažněji postižených pochází z vysoce rizikové skupiny nedonošených dětí, především jsou to novorozenci s váhou pod 1500 gramů

Počet lidí, kteří jsou zdravotně nebo tělesně postižení, v našem okolí roste. V minulosti nebyla společnost zvyklá na kontakt s těmito lidmi, a tak se často postižení lidé dostávali do nepříjemných situací vyplývajících z neznalosti a neporozumění jejich problémů od ostatních. V posledních letech snahy o zlepšení situace různě hendikepovaných lidí zesilují, což pociťují také tělesně postižení a jejich blízcí, kteří o ně pečují. I když ani tyto začátky nejsou bezproblémové a bezchybné, je možno říci, že cesta, kterou jsme vykročili, míří k vytouženému cíli. Tím cílem by mělo být dosažení takového klimatu a atmosféry ve společnosti, kdy by postižení lidé žili se zdravými žili ve vzájemné úctě a pochopení.

Klíčová slova

Dětská mozková obrna, DMO, Příčiny vzniku dětské mozkové obrny, Formy dětské mozkové obrny, Léčba dětské mozkové obrny, Postižení u dětské mozkové obrny, Rodinná anamnéza, Lékařská diagnóza

Obsah

Úvod
I Teoretická část
1 Příčiny vzniku dětské mozkové obrny
2 Základní formy dětské mozkové obrny
3 Léčba dětské mozkové obrny
4 Přidružená postižení u dětské mozkové obrny
II Praktická část
1 Rodinná anamnéza
2 Lékařská diagnóza
3 Léčebný postup
4 Modifikace léčby
5 Sociální kontakt s vrstevníky a dospělými
6 Práce rodinného asistenta
7 Terapeutické pomůcky
8 Prognóza
9 Závěr
Použité informační zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0280 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde