Alkoholismus a rodina

Základní informace

Název práce: Alkoholismus a rodina

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 24 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Michaela Kantorová

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Alkoholismus je chronické recidivující onemocnění, které postihuje jak jedince po stránce fyzické i psychické, tak jeho blízké, zejména pak rodinné příslušníky. V současné době patří alkoholismus mezi nejrozšířenější a nejzávažnější závislosti. „Odborné prameny odhadují, že na celém světě je na alkoholu závislé 1% populace.“ (Marhounová, 1995, s. 66)
V našich zemích je alkohol nejčastěji užívanou psychoaktivní látkou (Vágnerová, 2000). Karel Nešpor (1995) uvádí, že v České republice žije přibližně 140 tisíc lidí, kteří jsou na alkoholu závislí. Problém s alkoholem má 25% mužů a 10 % žen.
Alkohol znali již staří Egypťané. V dřívějších dobách se na našem území konzumovalo zejména pivo a víno. S objevem destilace však bylo možné překročit hranici čtrnácti procent koncentrace. (Marhounová, 1995) Přestože alkohol patří mezi legální drogy a jeho konzumace je značně rozšířená, nese s sebou, stejně jako drogy nelegální, řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost, různá onemocnění aj. „ Uvádí se, že až sedmdesát procent vražd je spácháno pod vlivem alkoholu.“ (Malá, 2002, s. 52)
Postoj dnešní společnosti k požívání alkoholu je poměrně tolerantní. Spotřeba alkoholických nápojů se v České republice neustále zvyšuje, přičemž většinu čistého alkoholu získáváme prostřednictvím piva, které považujeme za neškodný nápoj. „Zdomácněním alkoholové subkultury, jejímuž rozvoji liberální postoj veřejnosti nijak nebrání, vznikl abnormální stav, kdy se stává outsiderem ten, který abstinuje, a ne ten, který se alkoholové subkultuře přizpůsobuje. Konflikt se sociálním prostředím má tedy ten, kdo nepije, a ne naopak. Jde o patologický jev v naší společnosti a varovný signál vývoje alkoholismu.“ (Marhounová, 1995, s. 72)

Klíčová slova

alkoholismus, vztah člověka k alkoholu, funkce pití alkoholu, stádia vzniku alkoholismu, zdravotní komplikace, alkoholické psychózy, dospělé děti alkoholiků, léčba alkoholismu, delirium tremens, korsakovova psychóza, alkoholická halucinóza, halucinatorní psychóza, paranoidní psychóza, alkoholová epilepsie, alkoholová demence

Obsah

1. Alkoholismus
1.1. Vztah člověka k alkoholu
1.2. Funkce pití alkoholu
1.3. Stádia vzniku alkoholismu
1.4. Zdravotní komplikace a alkoholické psychózy
1.4.1 Delirium tremens
1.4.2. Korsakovova psychóza
1.4.3. Alkoholická halucinóza
1.4.4. Akutní alkoholická halucinatorní psychóza
1.4.5. Alkoholická paranoidní psychóza
1.4.6. Alkoholová epilepsie
1.4.7. Alkoholová demence
2. Alkoholismus a rodina
2.1. Rysy rodin, ve kterých se vyskytuje závislost
2.2. Typické reakce dětí na závislost u rodičů
3. Děti alkoholiků nejsou děti
3.1. Život doma
3.2. Škola
3.3. Přátelé
4. Dospělé děti alkoholiků
4.1. Dospělé děti alkoholiků si nejsou jisty tím, jaké chování je normální
4.2. Dospělé děti alkoholiků mají těžkosti při dotahování úkolů do konce
4.3. Dospělé děti alkoholiků lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říci pravdu
4.4. Dospělé děti alkoholiků posuzují samy bez slitování
4.5. Dospělé děti alkoholiků mají problém se bavit
4.6. Dospělé děti alkoholiků berou samy sebe velice vážně
4.7. Dospělé děti alkoholiků mají problémy s důvěrnými vztahy
4.8. Dospělé děti alkoholiků reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit
4.9. Dospělé děti alkoholiků neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění
4.10. Dospělé děti alkoholiků obvykle cítí, že jsou jiné než ostatní lidé
4.11. Dospělé děti alkoholiků jsou buď mimořádně odpovědné, nebo mimořádně nezodpovědné
4.12. Dospělé děti alkoholiků jsou extrémně loajální
4.13. Dospělé děti alkoholiků jsou impulzivní.
5. Léčba alkoholismu
5.1. Nejfrekventovanější postupy při léčbě alkoholismu
5.1.1. Averzívní hypnoterapie
5.1.2. Senzibilizující terapie
5.1.3. Racionální psychoterapie
5.1.4. Sugestivní psychoterapie
5.1.5. Abreaktivní psychoterapie
5.1.6. Behaviorální psychoterapie
5.1.7. Psychoanalytická psychoterapie
6. Použitá literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0354 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde