Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet

Základní informace - Bezpečnost platebních karet

Název práce: Bezpečnost platebních karet

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 80 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Pondělíček

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Bezpečnost platebních karet

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0006 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Souhrn - Bezpečnost platebních karet

Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti platebních karet. V literární rešerši je stručně definována platební karta a je rozčleněna na jednotlivé typy podle různých kriterií. Jednotlivé typy karet jsou popsány, jsou nastíněny jejich technologie a jejich výhody a nevýhody. Další část rešerše je zaměřena na historii a vývoj platebních karet. Ve vlastní práci je již popisována samotná bezpečnost platebních karet. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody, jak se vydavatelé snaží platební karty chránit a zabezpečit. Na druhé straně pak jednotlivé druhy rizik a podvodů, které se v tomto platebním systému mohou vyskytnout. V další části se podrobně zabývám jednotlivými metodami zajištění jejich bezpečnosti. Následně je nastíněna i ekonomická stránka bezpečnosti. Jako bezpečnostní prvek číslo jedna je identifikována čipová technologie, to je dokladováno výsledky zavedení čipu ve Velké Británii. Velká Británie je zvolena jako evropská země s největším provozem platebních karet. Na základě podrobného rozboru statistických dat Sdružení pro bankovní karty je odhadnut vývoj v ČR a ve srovnání s výsledky v UK jsou vyvozeny závěry a možné směry bezpečnostních opatření pro platební karty v ČR.


Klíčová slova - Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost, Bezpečnost platebních karet, Platební karta, Debetní karta, Kreditní karta, Rizika, Podvod, PIN, Čip, Čipová technologie, ATM, Podpis, Biometrické prvky, Prevence podvodů, Ekonomika bezpečnosti, Kartové statistiky


Obsah - Bezpečnost platebních karet

1 Úvod

2 Cíl práce a metodika

3 Typologie platebních karet

3.1 Platební karta

3.2 Debetní karta

3.3 Kreditní karta

3.4 Charge karta

3.5 Úvěrová karta

3.6 Embosovaná karta

3.7 Elektronická platební karta

3.8 Karta s magnetickým proužkem

3.9 Čipová karta

3.10 Hybridní karta

4 Historie a vývoj platebních karet

4.1 Počátek platebních karet

4.2 Věrnostní platební karty

4.3 Projekt Bank of America

5 Charakteristika řešené problematiky - Bezpečnost platebních karet

5.1 Zabezpečení platebních karet proti zneužití

5.1.1 Výběr vhodných klientů

5.1.2 Identifikační a bezpečnostní prvky na kartě

5.1.3 Ověření totožnosti držitele karty

5.1.4 Ověření správnosti a platnosti karty

5.1.5 Ověření oprávněnosti obchodního místa kartu přijmout

5.2 Druhy rizik a typy podvodů

5.2.1 Úvěrové ztráty

5.2.2 Zneužití nedoručené karty

5.2.3 Padělky karet

5.2.4 Podvodná žádost o kartu (Identity Theft)

5.2.5 Vylákání důvěrných dat od držitele (Phishing)

5.2.6 Podvody bez přítomnosti karty (Card Not Present)

6 Zvyšování bezpečnosti platebních karet

6.1 Moderní ochranné prvky

6.2 Spolupráce všech účastníků v domácím i mezinárodním měřítku

6.3 Prevence - správné zacházení s platební kartou

6.4 Čipová technologie

6.4.1 Kontaktní karta (Contact Card)

6.4.2 Bezkontaktní karta

6.4.3 Vault Card

6.5 Bezpečnost čipové karty

6.5.1 Offline autentizace dat

6.5.2 Kryptografie RSA

6.5.3 PKI

6.6 Výsledky zavedení čipu do platebních karet

6.6.1 Platební karty ve Velké Británii a jejich využití

6.6.2 Čip a Osobní identifikační kód (PIN)

6.6.3 Ztráty z podvodů s platebními kartami ve Velké Británii

6.6.4 Pohled do zámoří

6.6.5 Bezpečnost platebních karet v České republice

6.7 Ekonomika zvyšování bezpečnosti platebních karet

6.8 Statistiky

7 Závěr

8 Seznam literatury

9 Seznam obrázků

10 Přílohy


Stažení práce - Bezpečnost platebních karet

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0006 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde