Financial advising and its development in the company

Základní informace

Název práce: Financial advising and its development in the company

Typ práce: Disertační práce

Rozsah práce: 152 stran

Jazyk práce: Angličtina

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Finanční analýza společnosti UNEX a. s.

Základní informace

Název práce: Finanční analýza společnosti UNEX a. s.

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 22 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

CITACE PODLE NORMY ČSN ISO 690:2011

Základní informace

Název práce: CITACE PODLE NORMY ČSN ISO 690:2011

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Turistický potenciál doupovských hor

Základní informace

Název práce: Turistický potenciál doupovských hor

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Způsoby nabývání státního občanství

Základní informace

Název práce: Způsoby nabývání státního občanství

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Jak se učit?

Základní informace

Název práce: Jak se učit?

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Právní úprava sousedských práv

Základní informace

Název práce: Právní úprava sousedských práv

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Delirium tremens

Základní informace

Název práce: Delirium tremens

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Hypnotika III. generace

Základní informace

Název práce: Hypnotika III. generace

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Závislost na pervitinu

Základní informace

Název práce: Závislost na pervitinu

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Benzodiazepiny

Základní informace

Název práce: Benzodiazepiny

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2013

 

Syndrom vyhoření

Základní informace

Název práce: Syndrom vyhoření

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 75 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2012

 

X-frames Product

Základní informace

Název práce: X-frames Product Launch on Central Europe Market

Typ práce: MBA práce

Rozsah práce: 48 stran

Jazyk práce: Angličtina

Autor práce: Ing. Jana Vašková, MBA

Datum zpracování: 2012

 

Podnikatelský plán

Základní informace

Název práce: Podnikatelský plán

Typ práce: Případová studie

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Pavlína Vopatová

Datum zpracování: 2013

 

Manažerské styly rozhodování

Základní informace

Název práce: Manažerské styly rozhodování – teorie a praxe

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing.Bc. Jan Prudil

Datum zpracování: 2012

 

Sémantické důsledky

Základní informace

Název práce: Sémantické důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing.Bc. Martin Janečka

Datum zpracování: 2012

 

Dysortografie

Základní informace

Název práce: Dysortografie

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2012

 

Rusko-gruzínský konflikt

Základní informace

Název práce: Rusko-gruzínský ozbrojený konflikt z roku 2008

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 14 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Veronika Juříčková

Datum zpracování: 2013

 

Řízení pracovního výkonu

Základní informace

Název práce: Řízení pracovního výkonu a odměňování pracovníků

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Diplomky.net

Datum zpracování: 2012

 

De Gaulle a Alžírsko

Základní informace

Název práce: De Gaulle a Alžírsko

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Simona Novotná

Datum zpracování: 2012

 

Exegeze NZ

Základní informace

Název práce: Největší přikázání Mt 22,34-4O

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Ludmila Kodýtková

Datum zpracování: 2012

 

Cestovního ruch

Základní informace

Název práce: Marketingové prostředí cestovního ruchu a aktuální trendy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Jana Šmedková

Datum zpracování: 2012

 

Superkritická fluidní extrakce

Základní informace

Název práce: Superkritická fluidní extrakce

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 14 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Bc. Lucie Bielská

Datum zpracování: 2012