Rozhodování o výstavbě vhodného vodního díla

Základní informace

Název práce: Rozhodování o výstavbě vhodného vodního díla

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2004


Obsah

1. Úvod
1.1 Popis problému
1.2 Postup rozhodování
1.3 Zjednodušení reality
2. Vícekriteriální rozhodování
2.1 Tvorba ceny stavební firmou
2.2 Popis kritérií
2.3 Určení vah kritérií
2.3.1 Metoda párového srovnávání
2.3.2 Saatyho metoda
2.3.3 Výsledné váhy
2.4 Volba optimální varianty
2.4.1 Metoda váženého pořadí
2.4.2 Metoda lineárních dílčích funkcí utility
2.4.3 Metoda bazické varianty
2.4.4 Metoda pattern
2.4.5 Preferenční uspořádání variant
3. Rozhodovací strom
3.1 Ohodnocení rozhodovacího stromu
3.2 Ohodnocení situačních uzlů
3.2.1 Určení optimální strategie rozhodování
4. Rozhodování životního prostředí
4.1 Varianta přehrada
4.1.1 Výtah z hodnocení vlivů na ŽP
4.1.2 Kritéria rozhodování o povolení stavby
4.1.3 Určení vah kritérií
4.1.4 Ohodnocení varianty přehrada
4.2 Varianta rybník
4.2.1 Ohodnocení varianty rybník
5. Použité zdroje

 

Stažení práce

Pro jednorázové stažení prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde