Obal jako jeden z nástrojů marketingové komunikace v obchodě

Základní informace

Název práce: Obal jako jeden z nástrojů marketingové komunikace v obchodě

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 91 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0032 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Obal je jedním ze stěžejních prvků, které ovlivňují rozhodování potenciálního spotřebitele. Mezi hlavní funkce obalu v minulosti patřilo hlavně uložení a ochrana výrobku. S postupem času se však obal stal rovněž důležitým marketingovým nástrojem. Hlavním cílem této diplomové práce je na základě marketingového výzkumu trhu posoudit jakým informacím na obalu produktů zákazníci věnují pozornost a jak často. Dílčím cílem je zjistit v jaké prodejní jednotce nakupují zákazníci z výběrového souboru nejčastěji a také zmapování postoje spotřebitelů k ekologii a GMO (geneticky modifikovaným organismům). Výsledky výzkumu mají převážně lokální význam, neboť do vzorku byli vybráni pouze respondenti z omezené oblast.

Klíčová slova

Zboží, obal, prodávající, zákazník, respondent, marketingový výzkum, propagační prostředek

Obsah

1 Úvod do diplomové práce
1.1 Úvod do problematiky
2 Cíl a metodika práce
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika práce
3 Literární rešerše
3.1 Literární rešerše podle titulů
3.2 Vymezení základních pojmů
3.2.1 Klíčová slova
3.2.2 Další pojmy
4 Marketingová komunikace a její nástroje
4.1 Marketingová komunikace
4.1.1 Definice prvků marketingové komunikace
4.2 Nástroje marketingové komunikace
4.2.1 Prodej a jeho řízení
4.2.2 Reklama
4.2.3 Podpora prodeje
4.2.4 Přímý marketing (direct marketing)
4.2.5 Public relations (vztahy s veřejností)
4.2.6 Sponzorství (sponzoring)
4.2.7 Výstavy
4.2.8 Firemní identita
4.2.9 Balení
4.2.10 Místo prodeje a jeho úprava (merchandising)
4.2.11 Kvalita a péče o zákazníky
4.2.12 Internet
5 Obal zboží
5.1 Funkce obalu
5.2 Členění obalu
5.3 Typy obalů a přepravní prostředky
5.3.1 Požadavky na obaly a přepravní prostředky
5.4 Obal jako nástroj marketingové komunikace
5.5 Obal z ekologického hlediska
5.5.1 Symboly na obalech
6 Vliv obalu na spotřebitele
6.1 Nákupní rozhodovací proces
6.2 Vlivy působící na nákupní rozhodování
6.3 Obal jako jeden z vlivů působící na spotřebitele
7 Marketingový výzkum obecně
7.1 Definice marketingového výzkumu
7.2 Typy marketingových výzkumů
7.3 Proces marketingového výzkumu
8 Marketingový výzkum obalu zboží z hlediska působení na spotřebitele
8.1 Cíl výzkumu trhu
8.2 Metodický postup
8.3 Rozbor výsledků z výzkumu, jejich hodnocení a doporučení
8.3.1 Vyhodnocení statistických charakteristik respondentů
8.3.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek z dotazníku
8.4 Hodnocení marketingového výzkumu a doporučení
9 Závěr
10 Seznam použité literatury
11 Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0032 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde