SWOT analýza firmy - G5 Plus, s. r. o.

Základní informace - SWOT analýza firmy - G5 Plus, s. r. o.

Název práce: SWOT analýza firmy - G5 Plus, s. r. o.

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 24 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - SWOT analýza firmy - G5 Plus, s. r. o.

Jako téma seminární práce jsme si zvolili vypracování SWOT analýzy firmy G5 plus, s.r.o. Důvodem výběru byla především návaznost na bakalářskou práci. Při analýze této firmy budeme identifikovat jak vnější, tak vnitřní vlivy podniku. Následně nastíníme její silné a slabé stránky a samozřejmě i příležitosti a ohrožení na trhu. První a druhá kapitola je zaměřena na teoretickou část seminární práce. Poslední praktická část se zaměřuje přímo na SWOT analýzu vybrané firmy, identifikaci daných aspektů, důležitá vyhodnocení a doporučení. V první kapitole se budeme zabývat charakteristikou firmy, rozebereme si její organizační strukturu a nezbytně důležitou část, kterou je definování poskytovaných produktů. V druhé kapitole si popíšeme stručnou teorii SWOT analýzy, jejímiž aspekty se budeme zabývat a teoreticky charakterizovat. Určíme si, co jsou silné a slabé stránky firmy a také co si lze představit pod pojmy jako příležitost a ohrožení společnosti. V třetí praktické části bude rozepsán současný stav společnosti G5 plus, s.r.o. Proběhne analýza jejího makro a mikroprostředí. Mezi prvky makroprostředí řadíme demografické prostředí, politicko-právní prostředí, ekonomické prostředí a technologické prostředí. Do mikroprostředí se zařazují zákazníci, dodavatelé, konkurence a veřejnost. V poslední kapitole také uvádíme řešení jednotlivých problémů.

Klíčová slova

Organizační struktura, produkt, analýza makroprostředí podniku, analýza mikroprostředí podniku, příležitosti firmy, hrozby firmy, silné stránky firmy, slabé stránky firmy

Obsah

Úvod
1 Charakteristika firmy
1.1 Organizační struktura firmy
1.2 Charakteristika produktu firmy
2 Teorie SWOT analýzy
2.1 Definice
2.1.1 Externí analýza
2.1.2 Interní analýza
2.1.3 Strategie SWOT analýzy
3 SWOT analýza společnosti G5 plus, s.r.o.
3.1 Analýza makroprostředí podniku
3.1.1 Demografické prostředí
3.1.2 Politicko-právní prostředí
3.1.3 Ekonomické prostředí
3.1.4 Technologické prostředí
3.2 Analýza mikroprostředí podniku
3.2.1 Zákazníci
3.2.2 Dodavatelé
3.2.3 Konkurence
3.2.4 Veřejnost
3.3 Příležitosti a hrozby firmy G5 Plus, s.r.o.
3.3.1 Příležitosti
3.3.2 Hrozby
3.4 Silné a slabé stránky firmy G5 Plus, s.r.o.
3.4.1 Silné stránky
3.4.2 Slabé stránky
Závěr a doporučení
Odborná literatura
Monografické publikace

Stažení práce - SWOT analýza firmy - G5 Plus, s. r. o.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0463 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde