Analýza hospodaření Fondu národního majetku od jeho vzniku do roku 2005

Základní informace

Název práce: Analýza hospodaření Fondu národního majetku od jeho vzniku do roku 2005

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Petr Hlaváček

Datum obhajoby: 2006

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0169 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Fond národního majetku České republiky (FNM ČR) byl zřízen 24. května 1991 za účelem technické realizace privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci, a to zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. O působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku stát na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Základním posláním FNM ČR je správa státního majetku a jeho privatizace v souladu se schváleným privatizačním projektem. Příjmy, které FNM ČR z privatizace získá, netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. To je například odstraňování škod vzniklých z více než čtyřicetiletého státního vlastnictví, oddlužování privatizovaných podniků, kapitálové posílení, transformaci a stabilizaci bankovního sektoru, posílení zdrojů nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění apod. Prostředky z FNM ČR také částečně plynou do státního rozpočtu ve formě dotací. Dále je třeba hradit i výdaje spojené s dočasnou správou privatizovaného majetku.

FNM ČR nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem je realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR.

Obsah

1. ÚVOD

1.1 Souhrn peněžních příjmů a výdajů FNM ČR k 31. 12. 2004

2. VELKÁ PRIVATIZACE

2.1 Přehled peněžních příjmů a výdajů k 31. 12. 2004 a od počátku existence FNM ČR v Kč

2.2 Příjem z prodeje majetku a akcií v roce 2004 a od počátku existence FNM ČR dle jednotlivých druhů transformací v Kč

2.3 Přehled získaných peněžních prostředků od počátku existence FNM ČR dle jednotlivých druhů transformací

2.4 Výdaje FNM ČR od počátku existence FNM ČR v KČ

3. MALÁ PRIVATIZACE

3.1 Přehled peněžních příjmů a výdajů „zvláštního účtu“ malá privatizace v Kč

3.2 Přehled o garancích FNM ČR k odstranění starých ekologických škod

3.3 Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací v roce 2004 a celkově od roku 1991 do 31. 12. 2004

3.4 Garance FNM ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny

3.5 Návrh rozpočtu FNM ČR pro rok 2OO5

3.6 Vývoj finanční situace Fondu národního majetku v mld. Kč - Velká privatizace

3.7 Vývoj finanční situace Fondu národního majetku v mld. Kč - Malá privatizace

3.8 Bilance Fondu národního majetku ČR v mld. Kč

4. ZÁVĚR


Klíčová slova

FNM, Fond národního majetku, Privatizace, Velká privatizace, Malá privatizace, Bilance Fondu národního majetku, Garance FNM, Přehled peněžních příjmů, Návrh rozpočtu FNM, Výdaje FNM

 

Stažení práce

Nedávejte zbytečně peníze mobilním operátorům, využijte jiné, lepší možnosti a zaplaťte bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0169 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Pokud se přesto rozhodnete pro platbu prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde